12 de novembre de 2009

Adhesió de l'Associació a la realització de la consulta popular del dia 13 de desembre

El proper 13 de desembre, a Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor, juntament amb un centenar d'altres municipis, es celebrarà una consulta popular que preguntarà als ciutadans el següent:

Està vostè d'acord que Catalunya esdevingui un Estat de Dret, independent, democràtic i social, integrat en la Unió Europea?

Se'ns ha demanat des de la Coordinadora la nostra adhesió formal a la realització de la consulta, com ja han fet el Ple de l'Ajuntament i altres Associacions del municipi. Per aquest motiu, pensem que la nostra Associació s'ha de pronunciar al respecte, i a l'hora us demanem:

Estàs d'acord en què l'Associació de Veïns de Can Derrocada, doni la seva adhesió a la consulta popular que es celebrarà el dia 13 de desembre a Sant Pere de Vilamajor, en el ben entès de què aquesta adhesió no significa el pronunciament de l'Associació al respecte de la pregunta formulada en la consulta?

Atenent als estatuts de l'Associació poden donar la seva opinió els socis a partir de 16 anys (inclòs), per la qual cosa us demanem que transmeteu, si és el cas, aquesta pregunta als vostres fills.

Podeu contestar-nos fins el dia 22 de novembre, enviant un correu a aquesta adreça, fent constar els noms i cognoms dels què contesteu, i la resposta de cadascú. El mateix diumenge us donarem els resultats.

Feu sisplau extensiu aquest correu als veïns que conegueu.

Bloc de la Comissió ciutadana "Sant Pere de Vilamajor Decideix"

Cap comentari: