1 de febrer de 2010

Can Derrocada, el nucli amb major creixement de Sant Pere de Vilamajor

Segons el darrer padró a 1 de gener de 2009, la població empadronada a Can Derrocada era de 213 persones, amb un creixement respecte l'any anterior de 27 habitants.

Evolució de la població empadronada a Can Derrocada al gener de cada any

Aquesta dada, malgrat la tónica d'estancament en el creixement general que es ve donant en tot el municipi en els darrers anys, significa consolidar Can Derrocada com el nucli amb major creixement relatiu de tot el municipi de Sant Pere de Vilamajor.

En efecte, només al 2008, 1 de cada 5 persones amb que va incrementar la població del municipi, va triar el veïnat de Can derrocada per establir-se.

En els darrers 5 anys (2003 a 2008), Can Derrocada ha significat el 14% del creixement de la població total del municipi, creixent en termes absoluts pràcticament el mateix que el nucli principal. La població de Can derrocada s'ha duplicat en aquest interval.

Aportació dels nuclis al creixement total de la població del municipi. 2003-2008

Així, si al 2003 Can Derrocada significava només el 3,3% de la població total, a finals de 2008 aquesta proporció és ja del 5,3%: dos punts més en només cinc anys.
És de fer notar que també Vallserena està experimentant increments de magnitud relativa similar, i que el nucli principal, Can Vila i Can Ram segueixen la tònica de creixement mitjà, del municipi, i per tant sense variar el seu pes específic en el conjunt del municipi, clavat en el 14,5% del total de la població resident pel que fa al nucli principal, en poc menys del 23% pel que fa a Can Vila i en el 10,5% de Can Ram.

Propoció de la població resident als nuclis de Sant Pere de Vilamajor respecte el total. Comparatiu 2003-2008 (dades a 31 de desembre de cada any).

De fet, Can Derrocada és el nucli perifèric amb menor taxa d'ocupació, sent la capacitat potencial del veïnat de prop de 1.000 habitants; un 10% de la població total del municipi, i per tant està cridat a continuar experimentant creixements per sobre de la mitjana, fins quadruplicar-se.