9 de febrer de 2009

Padró de població a 1 de gener de 2008

El padró a 1-1-2008 reflecteix un important creixement de la població empadronada a Can Derrocada, que arriba ja a les 186 persones. De fet en el 2007, 1 de cada 6 persones en què ha incrementat la població de Sant Pere de Vilamajor, ho ha fet fixant la residència a Can Derrocada.

Evolució de la població empadronada a Can Derrocada
Nota: la població es refereix a 1 de gener de cada any

Tanmateix, en els darrers 5 anys, la població del nostre veïnat és la que ha experimentat un major creixement relatiu, d'un 74%, mentre el conjunt de la població del municipi creixia un 19%.

No obstant aixó, la població empadronda al nostre veïnat representa tan sols un 5% del total dels residents a Sant Pere.

Val afegir que Can Derrocada té una ocupació potencial màxima de 302 habitatges, dels quals estan actualment construïts 99. És Can Derrocada l'àrea amb més potencial de creixement residual en nombre d'habitatges de tot el municipi, doncs encara s'hi poden construir el triple dels habitatges existents actualment acabats.

2 de febrer de 2009

Asfaltat del camí de Can Tona

El 30 de gener, la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, del Ministeri d'Administracions Públiques ha aprovat entre d'altres projectes del Fons d'Inversió Local, corresponents a Sant Pere de Vilamajor, l'asfaltat del Camí de Can Tona, que uneix la riera en el límit de la Zona Esportiva, fins la carretera de Vallserena.

El pressupost de l'obra és de 214.833 euros, una tercera part dels quasi 660 mil euros consignats per al municipi.

Amb aquest important projecte, es culmina finalment la proposta que va ser plantejada al redactor del POUM a l'any 2005 per membres de l'Associació de Veïns quan la nostra associació encara no existia, més assenyada que un túnel que passava per sota l'Escola Torre Roja, projecte estrella de l'associació de propietaris.

Així doncs, Can Derrocada queda a tocar de Sant Antoni i de Can Vila, i molt més aprop de Vallserena.

Val a dir que l'obra estarà finalitzada abans de final d'any.