15 de novembre de 2010

Can Derrocada, moneda de canvi

L’aprovació provisional del POUM ens ha sorprès amb requalificacions a la zona esportiva de Can Derrocada, actualment qualificada com equipament privat d’us socio-esportiu:

- L’edifici principal passa a tenir ús residencial, és a dir 6 d’apartaments de luxe.


- A les pistes de tennis s‘hi podran fer 6 cases aparellades.

- A l’esplanada del camp de futbol, en comptes de les 12 cases previstes en l’ordenació vigent, s’hi faran 32 cases aparellades.

A canvi, el frontó passa a ser equipament municipal.


És a dir, s’ha bescanviat un frontó per 26 cases aparellades i 6 apartaments de luxe.

Aquesta determinació, que no ha pogut ser al·legada doncs no ha estat mai objecte d’informació pública, permet habitatges fora dels percentatges d’ocupació mínima vigents –cas dels apartaments de l’edifici de la zona esportiva- i dóna uns especials privilegis per a la construcció en parcel·les de 250 i 500 m2 quan a la resta del veïnat se’n necessiten 800.

Què hi té a veure?

Perquè aquestes finques pertanyen a una societat participada pel mateix propietari que la fàbrica PICART.

Tot per què?

Doncs que cal compensar-lo per la deslocalització d’una fàbrica de pinsos fora de la Llei.

En parlarem.

(Article publicat a la Revista Municipal "La Clau")